Helsingin Navigaattorit
14.12.2013

Merkkiohjesääntö

Seuran hallitus voi myöntää näissä säännöissä mainittuja tunnustuksia.

Viiri, jota on kolme luokkaa, voidaan antaa seuran jäsenelle, ulkopuoliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka harrastuksella on ottanut osaa seuran toimintaan. Viiri voidaan myös luovuttaa muistolahjaksi.

Viiri on seuran viiri ilman laattaa tai varustettuna hopeisella tai kultaisella laatalla, johon on kaiverrettu saajan nimi ja päiväys.

Vuoden navigaattori, arvo ja ruori voidaan antaa vuodeksi kerrallaan seuran jäsenelle, joka merkittävällä tavalla on toiminut seuran pyrkimysten hyväksi tai ansiokkaalla tavalla osoittanut hyvää merimiestapaa tai poikkeuksellista merimiestaitoa.

Mitali, joka on numeroitu, voidaan antaa seuran toiminnassa erityisen ansioituneelle seuran jäsenelle, ulkopuoliselle henkilölle tai oikeushenkilölle.

Ansiomerkki, jota on kaksi luokkaa, voidaan myöntää tunnustuksena henkilölle, joka on erittäin ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut seuraa ja sen jäsenistöä hyödyttävissä tehtävissä. Kultainen ansiomerkki voidaan vain poikkeustapauksissa antaa henkilölle, jolla ei aikaisemmin ole hopeista ansiomerkkiä.

Viirien, merkkien ja mitalin luovuttaminen suoritetaan juhlallisesti ja mikäli mahdollista kipparijuhlan tai vuosikokouksen yhteydessä. Viiri tai mitali voidaan luovuttaa myös merkkipäivä- tai muissa tilaisuuksissa. Ruori luovutetaan vuosikokouksessa.

Viirien, ansiomerkkien ja mitalin saajista pidetään seuran arkistossa luetteloa, johon merkitään saaja ja luovutusajankohta.

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran yleinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä seuran hallituksen esityksestä.

Nämä säännöt on vahvistettu sääntömääräisessä vuosikokouksessa 14.12.1988 ja ne astuvat voimaan heti. Sääntöjen mukaisia tunnustuksia voidaan antaa myöskin sitä ennen tapahtuneesta toiminnasta.